Öka din webbplatshastigheten med WP Rocket

WP rocket

 

Wp Rocket plugin är en av de bästa WordPress-plugins. Detta kommersiella plugin kan avsevärt förbättra webbplatsens hastighet genom att skapa cache.

I den här artikeln som är från en serie WordPress-träningsartiklar ska vi förklara hur man arbetar med WP Rocket plugin.

När ska jag använda Wp Rocket WordPress-plugin?

Hur upprätthålla rätt hastighet på webbplatsen är en av de viktigaste frågorna för webbplatshantering. Som vi diskuterade i artikeln Hur kan man öka hastighet på webbplatsen, detta beror på många faktorer. Ett av de bästa sätten att påskynda din webbplats är att använda cache.

Vad innebär är Cache?

En HTML-kopia av din webbplats lagras på webbhotellet när du aktiverar cachen. Denna html-version visas varje gång till en användare som besöker din webbplats.

Nu undra du vad är nyttan av denna åtgärd?! Jag måste säga att för att visa varje sida av din webbplats måste dussintals olika kommandon behandlas, information måste tas emot från databasen. Kort sagt, många åtgärder vidtas för att ladda upp din webbsida.

Denna process är tidskrävande. För att förkorta processen utförs denna operation en gång och resultatet av denna körning sparas som en enkel fil och visas för andra användare. Precis lika lätt!

Tja, om du också är intresserad av att använda cache på din webbplats, låt oss gå till handledningen för att arbeta med detta plugin.

Jobba med Wp Rocket-plugin

För att komma igång måste du hämta detta plugin från ansedda marknader. Installera och aktivera sedan plugin-programmet som andra plugin från WordPress-panelen.

Hur man konfigurerar Wp Rocket-plugin

För att börja arbeta med detta plugin är allt du behöver göra, först gå in i inställningspanelen från Inställningar -> Wp Rocket sen gå in i cache från vertikala menyn till höger.

Obs: Se till att göra en fullständig säkerhetskopia av din webbplats innan du installerar plugin-programmet.

Cache-inställningar

 

WP Rockett-plugin cache

 

Mobilcache:

Från den här delen kan du aktivera cachen för mobil. Om du samt aktiverar avsnittet Separata cachefiler skapas en separat mobilcache. Jag föreslår att du aktiverar det för användaren som besöker din webbplats med mobil.

Användarcache:

Om användarinloggningssektionen är aktiv på din webbplats och du har registrerade användare, aktivera det här avsnittet för dessa användare genom att aktivera det här delen.

SSL-cache:

Aktivera det här alternativet om din webbplats är SSL‌-certifierad och använder //: https.

Cache Lifespan:

Denna parameter anger den automatiska tiden för borttagning av cache. Det är bättre att ställa in detta antal till 24 timmar. OBS, använd aldrig under långa perioder!

Och till sist klicka på knapen ”spara ändringar”.

Filoptimerings inställningar

   1.Basic Settings (Grundinställningar)

WP Rocket- file optimization

HTML Minify (HTML-komprimering):

 

Med hjälp av den här delen kan du komprimera html-filerna på webbplatsen. Genom att aktivera detta kommer att elimineras de tomma utrymmena mellan koden, kommentarer etc, för att filen får mindre storlek.

 

Google Font Files (Google-teckensnittsfiler):

Om du använder Googles teckensnitt på webbplatsen, så relevanta filer slås ihop.

 

Delete query string (Ta bort frågesträng):

Aktivera det här alternativet för att radera frågor om filversioner.

 

Att minska storleken på mallfiler hjälper till att påskynda webbplatsen.

WP Rocket-ta bort frågesträng

 

     2.CSS Files (CSS-filer)

Minify CSS files (Minska CSS-filer): Genom att aktivera detta komprimeras CSS-filer som tidigare.

 

Combine CSS files (Kombination av CSS-filer): Genom att aktivera det här alternativet slås alla CSS-filerna tillsammans.

Obs! Som själva plugin varnar, om du upptäckt ett fel på webbplatsen efter att aktiverat detta alternativ, så kom tillback och inaktivera bara det här alternativet.

Excluded CSS Files (Radera CSS-filer): I rutan med titeln Ta bort CSS-filer kan du ange adressen till de css-filer som du vill undvika komprimerings- och sammanslagningsprocessen.

Optimize CSS delivery (CSS Delivery Optimization): Detta är om renderingsblockering. Om du aktiverar det här delen kommer att laddas webbsidan först och sedan tillämpas css-format. Jag rekommenderar att aktivera inte detta.

     3.JavaScript Files (JavaScript-filer)

Denna del är precis samma som föregående delen som har tre alternativ för komprimering, sammanfogning och fördröjning av inläsning av JavaScript-filer.

I rutan för ”Excluded JavaScript” (Filesuteslutna JavaScript-filer) kan du ange webbadresserna till de filer som du tycker att borde inte komprimeras.

Genom att aktivera det tredje alternativet, som är relaterat till försenad laddning av JavaScript, kommer ett objekt som heter ”Safe mode” (säkert läge) dyka upp för att säkra laddningen för Jquery-kodavsnitt.

Obs! När du har sparat inställningarna i avsnittet Filoptimering Var noga med att klicka på rensa cachealternativet från webbplatsens övre fält, wp rocket. Gå sedan till webbplatsen och uppdatera sidan. Inaktivera css och javascript delen om webbplatsen ser rörig ut.

 

Medias Inställningar

 

 

WP Rocket- media

LazyLoad: LazyLoad-modifiering är ett tillstånd där bilder laddas upp genom att användaren bläddra eller skrolla ner på hemsidan. På en enkelt uttryckt, kan man säga att alla bilder inte laddas upp på en gång, utan bara bilder som är synlig för användaren. Att aktivera detta avsnitt hjälper till att öka webbplatsens hastighet, särskilt för webbplatser som har använt många bilder!

Emoji: Istället för att ta emot emoji som används på webbplatsen från WordPress, i istället visar den standardikonerna från användarens webbläsare, vilket minskar inlämningen av http-förfrågningar.

Embeds (Bädda in): Det finns en funktion som kallas bädda in i WordPress som låter dig visa webbadressen till en fil som lagras i en annan webbsida, till exempel en Youtubevideo. Denna del av Wp-raketplugin kan (om du vill!) Inaktivera inbäddning av WordPress. Det är bättre att inte aktivera det här delen.

Preloads inställningar (Förladdning)

Genom att aktivera den går den till SiteMap-filen och hittar och cachar automatiskt nya inlägg.

WP Rocket- sitemap

 

Preload bot: Ställ den i automatiskt läge för att göra detta automatiskt.

Prefetch DNS Requests (DNS Förfrågningar): Det här alternativet laddar in externa sidor från adressen som du anger i rutan.

Advanced Rules Inställningar (avancerade regler)

 Detta delen kräver inga speciella inställningar. Ange bara i varje avsnitt vad som inte ska cache!

Never Cache URL: Ange webbadressen till de sidor som behöver inte cache.

Never Cache Cookies: Ange ID för kakor som du inte vill cache.

Never Cache User Agents: Agenter som vill inte cache.

Always Purge URL: Rensa alltid URL, adresserna som du vill cache kontinuerligt.

Cache Query String: Förfrågningar som är tvingen att bli cache.

Databasinställningar

 

WP Rocket- post

 

Post Cleanup (Rensa inlägg): Detta alternativ rensa automatisk granskning och utarbetande av inlägg liksom borttagna inlägg. Välj alla tre alternativet om du inte behöver automatiskt sparade papperskorgen och utkast.

Comments Cleanup (Rensa kommentarer): Detta avsnitt är för att radera skräppost eller borttagna kommentarer som finns kvar i databasen. Det är bättre att aktivera dessa två alternativ för att minska databasens storlek.

Transients Cleanup (Rensning av transienter): Aktivera även det här alternativet för att rensa överföringar (cachad data med ett specifikt namn och schema i databasen).

Genom att aktivera det här objektet, optimerar Wp Rocket databastabeller utan att behöva installera en annan plugin.

Automatic cleanup (Automatisk sanering): I det här alternativet kan du ställa in ett program för kontinuerlig rengöring av databastabeller och lämpligt tidsintervall för att rensa databasen bestäms av mängden av webbplatsaktivitet.

WP Rocket- clranup

 

Obs! Måste en säkerhetskopia tas innan databasen rensas.

CDN-inställningar (Content Delivery Network)

Om din webbplats använder CDN kan du aktivera den alternativet och ange vilken information som kommer att tas emot från CDN och vilken information som kommer att tas emot direkt från din server.

Heartbeats inställningar (hjärtslag)

I den här delen styrs liveförbindelsen mellan servern och webbläsaren. Till exempel automatiskt och kontinuerligt sparar alla inlägg samtidigt att du skriver det.

Från det här avsnittet kan du begränsa eller stoppa dessa aktiviteter. Naturligtvis är det bättre att låta det arbetet utföras som vanligt.

Add-ons inställningar (Tillägg)

Detta avsnitt är placerat för att förbättra prestanda för webbläsarens cache för verktyg som Analytics, cloudflare, etc.

Image Optimization inställningar (Bildoptimering)

I det här avsnittet föreslås ytterligare ett plugin för att optimera bilderna om bilder installerar i webbplatsen komprimeras dem utan att kvalitetsförlust, detta gör för att öka webbplatsens hastighet. Om du använder andra plugin, till exempel WP Smush-plugin som introducerades i artikeln Bästa WordPress Plugins, behöver du inte längre installera ett nytt plugin.

Tools- (Verktygssektion)

I den här delen kan du säkerhetskopiera inställningarna för detta plugin. Genom att förbereda en säkerhetskopia kan du bara importera filen från importavsnittet efter att ha installerat pluginprogrammet (till exempel på en ny webbplats) utan att behöva gå igenom inställningarna för att tillämpa alla inställningar igen.

Leave a Reply